Bent Høie og vedskjulet

Bent Høie og hans ektemann har bygget et vedskjul ulovlig: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10133303

De har bygget et vedskjul som viste seg å ikke være fritatt fra byggesøknad likevel. Høie har så søkt via de korrekte kanaler om dispensasjon, og nå i dag har han fått det.

Saken sammenliknes med Åslaug Haga-saken som ble stort slått opp i media i 2008. Spesielt krangles det mellom de røde og blå i kommentarfeltene om at denne saken medførte at Åslaug Haga måtte gå av etter press fra bl.a. de borgerlige, mens det ikke snakkes så høyt om dette nå.

Bare for  å gjøre dette klart:

1. Det er helt i orden at VG å ta opp saken, om enn så idiotisk den kan oppfattes. Det er riktig at man tar opp saker som berører statsråder.

2. Imidlertid gjør Bent Høie det riktige: Han legger seg flat, redegjør for sakens faktiske forhold med en gang. Setter i gang en prosess gjennom korrekte kanaler for å rette opp saken og så videre.

Saken med Åslaug Haga stilte seg noe annerledes:

1. De hadde økonomiske fordeler av det som ble gjort, i og med at det bl.a. var snakk om en en ulovlig utleiebolig. Det kan man vanskelig si om en vedbod.

2. Åslaug Haga var ikke i like stor grad åpen og ærlig om saken, verken overfor sin sjef (Stoltenberg) eller media.

Problemet var strengt tatt ikke brudd på regler, forskrifter og så videre i seg selv. Problemet er at man blir tatt i løgn, eller oppfattes å bli tatt i løgn. Jeg personlig syntes ikke Haga fortjente å gå av på grunn av saken i seg selv. Det skal vanskelig la seg gjøre å finne perfekte folk som ikke har gjort noe galt i disse dager. Problemet i Haga-saken var både dårlig oppfølging fra henne selv og hennes sjef (Stoltenberg), noe som gjorde at hun ble et lett offer i media. Bare for å understrekke: Jeg personlig har ingen ting i mot Åslaug Haga. Hardkjøret mot henne var umenneskelig, og kunne strengt tatt vært unngått.

Jeg velger å gi Bent Høie karakteren bestått i denne saken. Hvorvidt det er problemer med habiliteten til ordføreren i saken skal jeg ikke vurdere. Det fordrer jeg at man i så tilfelle har håndtert.

For øvrig ble vedtaket fattet ved hjelp av at AP og KrF stemte for forslaget.

2
 
 
 
 
avatar

About Vebjørn Sletten

Bor i Mo i Rana og liker å skrive litt. Jeg heter Vebjørn, men blogget tidligere som Johni Schuweldahl. Nå vil jeg bare være Vebjørn når jeg blogger ;)
Uncategorized , , , , ,

3 comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *