Mer om statsbudsjettet

Som tidligere nevnt i dette innlegget, blir jeg mest matt av debattene rundt statsbudsjettet den blåblå regjeringen la frem for en uke siden. Nå var nok det innlegget kanskje ikke så seriøst som det burde, og bar mest preg av frustrasjon og kanskje lite innhold. Jeg skal prøve å utdype min posisjon litt her.

Det som folk reagerer på, som jeg forstår av debattene på ulike fora på nettet og andre steder, er kuttene i barnetillegget for uføre. Dette er jo ikke fra regjeringen sin side ment for å være jævlig, men er et svar på utfordringene vi har rundt at så stor andel av personer i arbeidsdyktig alder havner uten for arbeidslivet. Nå er ikke jeg lengre medlem av partiet Høyre, og skal ikke drive valgkamp for dem her. Men synes i og for seg Staffan Hegglund sitt innlegg her er ganske ok: En styrket arbeidslinje

Jeg støtter intensjonene bak dette, men mener likevel dette er strategisk dumt å gjøre nå. De uføretrygdede var allerede usikre på sin situasjon i og med at det var meldt endringer allerede fra forrige regjering, som skulle tre i kraft 01.01.2015. Skattleggingen av uføretrygd skulle harmoniseres med arbeidsinntekt. Som en kompensasjon for dette, ble bruttoytelsen satt opp. Så alt i alt skal dette gå i null, både for staten og for de uføretrygdede. Det skal videre være lettere å prøve seg på litt jobbing, uten at sikkerhetsnettet uføretrygden utgjør skulle forsvinne. Men dette har skapt usikkerhet, og man burde muligens ha ventet litt og sett hvordan dette slo ut, før man gikk videre med ytterligere endringer.

Kuttene i barnetillegget har blitt kraftig kritisert, også fra regjeringens støttepartier. Det er strategisk dumt å kutte i noe som kan gjøre barnefamilienes situasjon verre på kort sikt. Spesielt med tanke på at man kritiserte forrige regjering for å ikke gjøre nok for fattige barn. Nå kan jo det dermed tyde på at regjeringen ikke får flertall for dette kuttet, noe som jo er gledelig.

Kuttet i barnetillegget kunne man ha ventet med, og det samme kunne man ha gjort med de store kuttene i formueskatten. Når det gjelder formueskatt, har jeg tidligere tatt til orde for å fjerne den. Jeg har etterhvert endret standpunkt her, da vi har et litt merkelig skattesystem i Norge som i praksis innebærer at høye kaptialinntekter så og si ikke skattlegges noe som helst. Derfor er formueskatten for mange eneste måte å bidra til fellesskapet på. Imidlertid mener jeg man må se på måter å endre innretningen på. F.eks. bør man heve innslagspunktet, skattlegge eiendom hardere, og såkalt arbeidende kapital mildere. På den måten får man inn pengene man skal fra de rike, uten at man ødelegger for verdiskapningen.

Men debatten viser at ingen av de politiske blokkene i Norge tør å ta debatten om hvordan framtidas felleskap skal finansieres. Venstresida i Norge ønsker samme velferdsnivå som i dag uten drastiske skatteøkninger. Høyresida i Norge ønsker moderate kutt i velferdsordninger (ja, de kutter for de uføre, men gjør INGEN TING med sykelønn eller andre ting) og samlede skatte- og avgiftskutt. Begge deler er like feil, og blir enda mer feil når man ser at oljeprisene stuper. Dette gjør at de magiske oljekronene forsvinner. Vi må med andre ord prioritere. Vi har verken råd til like gode velferdsordninger, eller kraftige skattekutt.

Det jeg etterlyser fra venstresiden er at man tør å ta debatten om velferdsordninger som sykelønn og uføretrygd. Det jeg etterlyser fra høyresiden er at man kutter ut det evige maset om skattelette. Hadde vi fjernet oljeinntektene fra våre budsjetter, hadde vi vært like ille ute som Hellas og deromkring.

Det jeg etterlyser fra det norske folk, er en sterkere kritisk sans. Ja, jeg skjønner at dere er irritert på de blåblå. Men hvorfor gjør dere jobben til Jonas Gahr Støre så lett? Hvorfor gir dere han så mange gratispoeng på meningsmålingene, når han overhodet ikke har gjort noe for å fortjene det?

 
 
 
 
avatar

About Vebjørn Sletten

Bor i Mo i Rana og liker å skrive litt. Jeg heter Vebjørn, men blogget tidligere som Johni Schuweldahl. Nå vil jeg bare være Vebjørn når jeg blogger ;)
Politikk , , , , , ,

5 comments


 1. Det har nok med å bygge et forhandlingsgrunnlag å gjøre, ved å kaste inn uføre og vanskapninger har Erna og Siv et kort de kan forhandle bort i bytte mot noe annet faenskap.

 2. Min detaljkunnskap om de enkelte postene i budsjettet er begrenset, så for ikke å begi meg ut på uendelige diskusjoner om berettigelsen av diverse blåblå kjiperier så lar jeg det være, setter meg på min høye hest og skuer bortetter de store linjene;

  Det eneste som berettiger denne regjeringens eksistens er prinsippet om at demokratiet, for å overleve er nødt til å ha rom for litt av hvert og noe rot og surr i perioder. Når alt blir klinkende klart er det fare på ferde.

  Men det er en ting som irriterer meg noe grønnjævlig;

  Vi får nå høre at når de som har uforholdsmessig mer enn alle andre får hundre ganger mer enn alle andre så vil det føre til at de som har mye mindre vil få mer de óg. All empiri av nyere dato tilsier at det er reinspikka løgn, men de tyter på dette allikevel.

  Min salige mattelærer brukte en dorullmetafor for å sammenligne kapitalismen og kommunismen. – Kapitalismen gir oss mye større doruller enn kommunismen. Ja, alt er stort med kapitalistdorullen, også hullet i midten.

  Han var jo kommunist og dermed, i manges øyne ikke berettiget til å uttale seg, men det blåblå regnestykket over her står til stryk i enhver forsamling. Bare ikke hos den regjeringen vi har nå. Møkkagjengen lyver så de tror det selv.

  • Det er god grunn til å konkludere at de store kuttene i formueskatten er tøv, og en rein tilbakebetaling for valkampbidrag.
   Men først og fremst er det uansvarlig: Jeg betviler ikke at ting blir strammere i en fremtiden med sviktende eller manglende oljeinntekter. Da kutter man ikke skatt i den størrelsesorden.
   Om noe skitner til statsbudsjettet, er det faktisk kuttene i formueskatt. De kuttene fjerner enhver seriøsitet når man skal diskutere resten. Uten disse kuttene hadde budsjettet slett ikke vært så galt egentlig. I beste fall et langt gjesp.

 3. avatar jadajada

  jeg har ikke lestdet endelige budsjettet av naturlige grunner.
  jeg vil heller ikke skrive en doktoravhandling pm temaer.
  Men noen stikkord i setningform.

  -pensjonsreformen med levealdersjustering og skatteendring er vedtatt 2012. den burde ikke kommer som en stor overraskelse..
  -barnebidrag – jeg leste et sted at enkelte med barn kunne motta opp mot 60000 i bidrag. jeg husker ikke hvor men det kan sikkert finnes.
  -lønnsutviklingen i Norge er helt hinsides. jeg har lenge sagt at den burde ligge på ca 2,5% – men alle vil ha 4-5%. investeringene i oljen var på vei ned før fallet i oljeprisen. Flere mister/får ikke relatert jobb. 4%- regelenen av fondet kan vi glemme.
  formueskatten – O,laf Thon vil in nnvestere pengene i nye arbekidsplasser iht et intervju. Støre vil ikke ha skattelette på sin 50 millioner i formue. Lahlum vil ikke har skattelette på sin inntekt på over 2 millioner og antatt formue.
  Hvorfor går ikke disse og andre rike sammen og gjør som Thon – invester pengene i arbeidsplasser – det er vel det som er poenget med lettelsen – som støttes av små og mellomstore bedrifter….

  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *